Privacyverklaring Loopgroep Lent Nijmegen

Loopgroep Lent Nijmegen (verder LLN genoemd) gevestigd aan de Dr. Poelsstraat 19, 6532 WT Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Peter Hildering, Voorzitter
+31 (0)6 5328 4324
hardlopen.lln@gmail.nl

Persoonsgegevens

LLN verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van hun diensten en/of omdat u deze zelf aan hen verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

LLN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van diensten
  • Het afhandelen van uw betaling

Websitebeveiliging, cookies of vergelijkbare technieken

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Bewaartermijnen

LLN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  • Personalia, naam, adres en factuurgegevens 7 jaar, wettelijke verplichting Belastingdienst

 Delen van persoonsgegevens met derden

LLN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst met u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LLN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij hen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u hebben , naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

LLN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens

LLN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hardlopen.lln@gmail.com